Historisk høyt prishopp på mat

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige.

Publisert:

KPI steg 1,3 prosent fra juni til juli 2022, og er 6,8 prosent høyere enn for ett år siden. Det er 0,5 prosentpoeng høyere en tolvmånedersendringen i juni. De siste månedene har vært preget av stigende konsumprisvekst, og denne måneden stiger veksten ytterligere. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den klart viktigste årsaken til oppgangen i KPI i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra juni til juli steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 7,6 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer og og uten energivarer, KPI-JAE; steg med 4,5 prosent fra juli i fjor til juli i år, opp fra 3,6 prosent i juni.

– Det er det den høyeste underliggende prisveksten målt ved KPI-JAE som noen gang er registrert etter at beregningene for denne indikatoren begynte i 2001, sier Espen Kristiansen.

– Vi ser en svært bred prisoppgang, med en økning for de fleste varer og tjenester. Det er en viktig forklaring på den høye veksten i KPI-JAE, sier Espen Kristiansen.