Leserbrev: Harmonerer stengt venterom med Kolumbus sine kjerneverdier?

Kan Kolumbus v/ Edith Kristin Nøkling  redegjøre for hvilken av disse 3 Kjerneverdiene dette med å stenge venterom for reisende på ubestemt tid kommer under ?

Publisert:
Venterommet på Fiskepiren blir stengt for reisende.
Arnstein Bøe

FOGN;

«Kolumbus' verdier

Kolumbus har tre kjerneverdier som forkortes til KAN:

Kundeorientert

Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet og utfører våre tjenester i det daglige.

Ansvarlig

Vi skal ikke gå for de enkle utveiene, men gjøre oss fortjent til tilliten våre kunder og eiere viser oss.

Nytenkende

Denne verdien er drivkraften for hvor vi skal i morgen, og betyr at vi jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre produkter og tjenester».

Arnstein Bøe

Fogn