Det er nemlig meldt om tap av 10-15 lam som følge av rev i seks sauebesetninger på øya.

Revehiet er observert og nå har kommunen gitt grønt lys for at reven i dette hiet skal bort. Det er trolig snakk om minst tre unge rever, og dertil voksne rever.

Forrige gang det ble søkt om felling av rev i Finnøy var for ni år siden. Nå gir kommunen grønt lys etter at det er funnet rester av lam rundt på Fogn.

Les mer om dette på i papiravisen fredag.