Dette er Rødne sin ambulansebåt i Austevoll. Båten er også utstyrt med vannkanon. (Foto: Rødne)

FINNØY:

Den nye ambulansebåten til Rødne vil bli utstyr med brannpumpe og vannkanon. Det er klart etter at Rogaland Brann og Redning, Helse Stavanger og Rødne er blitt enige om dette.,

-Helse Stavanger har sagt ja til å stilla båten til disposisjon for brann-oppdrag. Den nye båten vil bli omtrent lik den me i dag har i Austevoll, seier Lars Anmdre Rødne til Øyposten.

Båten vil dermed inngå i brannberedskapen i Ryfylke. Det er også laga ein avtale for "samtidighetskonflikt", som går på kva båten skal gjera viss han er ute på oppdrag for brannvesenet og han samstundes trengst for eit ambulanseoppdrag.

-Dette var viktig for Helse Stavanger å få avklart, opplyser Rødne.

Ifølge Rødne vil den nye båten bli stasjonert på Judaberg. Utgiftene for ombygging vil bli delt mellom brannvesenet, Rødne og Helse Stavanger.

-Dette vil bety ei styrking av brannberedskapen i Ryfylkebassenget. Den båten som me har i Austevoll har både berga naust og båtar som var i ferd med å havarera. Pumpa ombord kan nemleg også brukast som lensepumpe, seier Rødne.

I avtalen ligg også at brannvesenet skal fylgja opp mannskapet på den nye båten med opplæring.