Stillehavsøstersen har funne vegen til Ryfylke også

Det er registyrert funn sv stillehavsøsters fleire stader rundt øyane i Finnøy og Rennesøy.S

Funn av stillehavsøsters i området.
Publisert:

STAVANGER: Stillehavsøsters er ein uønska framand art i norske farvatn, og det er registrert fleire funn av arten i Ryfylke-området.

Stillehavsøsters kan utgjera ein trussel mot lokale artar som flatøsters og blåskjell. Arten har harde, knivskarpe skjell og tette bestandar kan danna eit stort teppe av skjell.

Nå inviterer Statsforvalteren i Rogaland publikum til å registrera funn av stillehavsøsters, og lokkar med premiar til alle som deltek.

Stillehavsøsters og flatøsters.

Stillehavsøstersen er førebels ikkje like utbreidd i Rogaland som på Skagerakkysten og i Oslofjorden, men med det milde klimaet i Rogaland kan dette endrast ganske kjapt.

Registreringa har pågått i fem år, og i år ynskjer Statsforvalteren også registeringar av kor det ikkje er funne stillehavsøsters.

Registreringa kan gjerast på Statsforvalteren si heimeside.