Det kan være en gladmelding til de som ferdes langs veien; det kan brukes finnfastmidler til finansiering av gang- og sykkelveg i Finnøy.

- Etter først å fått avslag sendte vi klage til fylke, og denne er nå behandlet. Der er det mye som tyder på at vi kommer positivt ut. Det betyr i klartekst at det kan brukes bompenger for å finansiere gang- og sykkelvel fra Ladstein til Judaberg. Noe vi har hatt et sterkt ønske om i flere år, sier Skartveit.

Veien har imidlertid ikke vært enkel for ordføreren og andre som har engasjert seg i saken. Først ble det avslag og det så mørkt ut. Ordføreren ville ikke gi seg og sendte en klage på vedtaket. Nå har Fylkesrådmannen snudd seg rundt – og signalene er tydelige.

- Nå er det Fylketingsmøte allerede i neste uke hvor denne saken igjen kommer opp. Der er innstillingen klar; midler fra Finnfast kan brukes.

Det betyr at det straks kan se lysere ut for bygging av gang- og sykkelvei, men først skal det vedtas.

- Hvis dette går gjennom, noe jeg tror det gjør så er vi politikere i kommunen forpliktet til å gjøre det vi kan for å få dette til. Det betyr at vi om nødvendig må ut og kjøpe tjenester eksternt for å komme i mål med gang- og sykkeveg på dette strekket. Det er kjempeviktig, forteller hun.

Hun har fått med seg redselen for enkelte av strekningene mellom Ladstein og Judaberg.

- Jeg har full forståelse for beboerne i området dere skrev om i forrige uke. Dette er trolig det verste strekket som er her, og jeg er enig i at her må ting på plass. Det er det også så vidt meg bekjent politisk enighet om.  Dette er et område jeg i likhet med beboerne, venter en alvorlig ulykke igjen.

Går saken gjennom i Fylkestinger førstkommende tirsdag kan mye være gjort, men før det skjer en endelig avgjørelse skal også saken videre til blant annet Samferdselsdepartementet.

- Jeg har videre bedt om at dette bli en prinsippsak for bruk av bompenger til slike formål.