Mulig å få mange hjortesteiker i Finnøy i haust

På Ombo er det lov å fella over 100 hjort i haust. Også på Fogn og Bjergøy i Sjernarøyane er det lov med hjortejakt i haust.

Det kan jaktast på hjort mange stader i øyane i haust.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over fire år gammel

Hjortejakta varer frå 1. september til vesle julafta, mens det er lov til å jakta på rådyr frå 25. september og fram til same sluttdato som for hjorten.,

I år er det delt ut heile 109 fellingsløyve for hjort på Ombo. Det inkluderer også den delen av øya som ligg i Hjelmeland kommune. Heile Ombo blir samla i Nye Stavanger kommune frå nyttår, og då er det også aktuelt å laga ein forvaltningsplan for viltet i den nye kommunen.

Dette er løyva som er gitt:

Hjort

Ombo (heile Ombo inkludert Hjelmelandsdelen)              109 fellingsløyve

Fogn                                                                                      4 fellingsløyve

Bjergøy                                                                                  2 fellingsløyve

Rådyr

Fisterøyane                                                                         8  fellingsløyve

Fogn                                                                                  25  fellingsløyve

Halsnøy                                                                            15   fellingsløyve

Helgøy og Nord-Talgje                                                       7   fellingsløyve

Nord-Hidle                                                                         5    fellingsløyve

Ombo (bare Finnøy del)                                                124    fellingsløyve

Bjergøy og Kyrkjøy                                                          24    fellingsløyve

Sør-Talgje                                                                        13    fellingsløyve

Ifølge landbrukssjef Silke Ullrich i Finnøy kommune kom det eit nytt hjorteviltregister i haust som ikkje er fullt oppe og går endå. Dei oppgitte løyva er difor ikkje henta ut direkte frå den nye registeret, men laga på grunnlag av arealet i dei einskilde jaktområda.

Dermed kan det vera mindre avvik i desse tala samanlikna med dei faktisk gitt løyva.

Publisert: