Naboar vil ikkje ha trafostasjon plassert på Finnøy Motor-tomta