Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Stavanger har forbedringspunkt i sykehjemsdriften