Grieg-ansatte fra Helgøy til Oslo for å demonstrere mot lakseskatten

-Grunnrenteskatten vil sette en stopper for utviklingen i næringen, sier Kenneth Tysdal, tillitsvalgt i Grieg Seafood til Øyposten. Torsdag tropper ansatte fra Grieg på Helgøy opp foran Stortinget for demonstrere mot skatten.

Torsdag kommer ansatte i havbruksnæringen fra hele landet for å vise sin harme foran Stortinget over den nye lakseskatten.
Publisert:
Kenneth Tysdal er tillitsvalgt på Grieg-slakteriet på Helgøy.

HELGØY: Kenneth Tysdal, tillitsvalgt på Grieg Seafoods anlegg på Helgøy i Sjernarøyane opplyser at selskapet nå legger prosjekter på is på grunn av forslaget.

Han er bekymret for utviklingen han ser i næringen, og selv om han ikke er bekymret for de ansatte på anlegget, ser han for seg at det kan bli stopp i utviklingen og veksten på anlegget om forslaget blir vedtatt slik det foreligger.

Han viser også til at planer om et nytt anlegg i Finnmark som har blitt lagt på is etter forslaget ble sendt ut på høring.

-Det er mange lokalsamfunn som vil rammes, mener Tysdal.

-Jeg frykter at skatten kan bli opp mot 40 prosent, på toppen av en produksjonsavgift som ble innført for næringen, legger han til.

I harnisk

Torsdag reiser to ansatte ved slakteriet til Oslo for å markere sin misnøye med den nye skatten foran Stortinget . De vil få selskap av misfornøyde ansatte i oppdrettsbransjen fra hele landet.

– Vi er rett og slett i harnisk over at regjeringen kan foreslå dette på denne måten, sier Hans Stølan, hovedtillitsvalgt i oppdrettsgiganten Salmar til Intrafish.

– Det var ingen drøfting eller trepartssamarbeid, som har vært vanlig i store skatteomlegginger i Norge. De har heller ikke ventet på det sentrale skatteutvalget som kommer med sin innstilling i desember, sier Stølan.

I forslaget om grunnrenteskatt foreslår finansdepartementet å skattlegge inntekt og investeringer det året de pådras. Skatten innrettes etter en normpris som vil basere seg på børspriser for laks. Inntekter fra ørret og regnbueørret foreslår departementet skal baseres på omsetningspriser. Etter planen skal den nye grunnrenteskatten innføres fra nyttår.

Departementet har foreslått et bunnfradrag på mellom 4 000 tonn og 5 000 tonn. Departementet antar at rundt 65 til 70 prosent av havbruksselskapene vil ligge under bunnfradraget.

Tillitsvalgt er bekymret for utviklingen til næringen om grunnrenteskatten vedtas.

Det var ikke riktig sist gang

-Som ansatt frykter vi for fiskerinæringen, sier Tysdal.

Til tross for bunnfradraget er Tysdal bekymret for at forslaget vil ramme alle. Han ser også dystert på at flere bedrifter allerede har valgt å permittere ansatte og noen som vurderer å legge ned. Han sier også at noen selskaper har valgt å selge konsesjoner tilbake til staten, og stiller spørsmål ved om dette vil gagne utviklingen i næringen. Tysdal er også bekymret for at videreforedlingsindustrien fort vil flagge ut om skatten blir innført.

Gunnar Eskeland professor ved NHH mener det er mulig for næringen å vinne frem.

-Jeg tror næringen skal finne seg i høy beskatning, men påstanden om at man kan skatte en sektor uten konsekvenser stemmer ikke, sier professor Gunnar Eskeland ved Norges Handelshøyskole i Bergen til Øyposten.

- Vi må spørre oss om hvorfor dette ikke var riktig sist forslaget var oppe, og hvorfor er det riktig nå, sier Eskeland.

Eskeland mener det er mulig for næringen å vinne frem, og tror at næringen bør kunne få gjennomslag slik at forslaget blir mindre ytterliggående.

-Vi må huske på at de som har fått det til i næringen er flittige, flinke og heldige, presiserer Eskeland.