Statsforvalteren i Rogaland la fredag ut denne meldinga på nettet:

«Miljødirektoratet har besluttet å opprettholde vårt vedtak om avslag gitt til Bremnes Seashore AS. De konkluderer med at etablering av en oppdrettslokalitet ved Alstein i Randaberg vil kunne påvirke sjøfugl, både direkte og indirekte.»

Statsforvalteren avslo søknaden i juni 2021, noe Bremnes Seashore AS klaget på. Nå er avslaget bekreftet av landets øverste myndighet på feltet.

Lokaliteten Alstein ligger midt i innløpet til Ryfylkebassenget.

– Anlegget ville sperret for innsig av fisk til fjordene våre. Vi er svært glade for at anlegget er stoppet, sier leder Tor Bernhard Harestad i Sør-Rogaland fiskarlag.

Statsforvalteren skriver at avslaget til Alstein ikke betyr et generelt avslag til mer akvakultur i Rogaland:

– Statsforvalteren er ikke imot etablering av nye akvakulturlokaliteter, men mener at etablering må skje i områder der det ikke er fare for forringelse av sårbar natur i sjø:

– Akvakultur skal ikke foregå på steder som er viktige for sjøfugl, da bestandene av sjøfugl går ned regionalt og nasjonalt. I andre områder kan det være at vannkvalitet veier tungt, skriver Statsforvalteren.

Kart som viser Alstein: