Stian Nevøy og Tina Nådland står begge på Arbeiderpartiets liste til høstens valg. Du kan prate med dem, samt en rekke andre politikere på det åpne møtet i drivhuset på Helland. Foto: Silje Talgø Klakegg

Her vil du få anledning til å snakke med styrende Arbeiderpartipolitikere om det du måtte brenne inne med.

– Dette er en kveld der politikerne tar lytteørene på, og vi håper at mange vil ta turen til drivhuset på Helland for å delta på dette arrangementet. Det er en unik mulighet til å prate direkte til politikere i posisjon, og de er interessert i å høre hvilke saker velgerne ønsker at arbeiderpartiet skal jobbe videre med, men også om ting som de er fornøyd med, og som de ønsker at de skal fortsette med i neste periode.

Valgkamp

Dette arrangementet er en del av valgkampen som finner sted i Rennesøy kommunedel, men også folk fra andre kommunedeler er invitert.

– Vi må stå sammen, vi som er små og i utkanten, sier Tina Nådland som står på valglista til Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg.

– Derfor ønsker vi også at mange vil ta turen over fra Finnøy.

Rennesøy og Finnøy kommunedel har til sammen fire kandidater på lista til Arbeiderpartiet.

Ulike tema

Det vil bli lagt opp til fire temabord, der næringsutvikling, eldreomsorg, idrett- og fritidstilbud, samt skole og barnehage vil være i fokus, og ved hvert bord vil du finne erfarne politikere innenfor hvert område.

– Har du saker innenfor andre områder du brenner for, er det selvsagt mulig også å prate om dem. Vi er åpne for det meste som kan bidra til at vi får en bedre forståelse for hvilke saker som engasjerer velgerne, forteller Nådland.

Hanne Vasshus vil synge, og det blir også matservering.

På grunn av matservering, ønsker Rennesøy Arbeiderlag at de som ønsker å delta, melder seg på til: tina-naa@online.no eller mobil: 99473493

Adressen er Hellandvegen 92 (nedenfor kirka).

Kart som viser hvor du finner drivhuset på Helland