Nå kan eigarar av private bustader i Stavanger kommune søke støtte til kjøp av varmepumpe. Det er sett av middel til støtte for inntil 3150 varmepumper.

Støtta gjeld for kjøp og montering av luft til luft varmepumpe.

Varmepumpa må vere installert av godkjent montør som har eige registrert firma eller er tilsett i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krev vedlikehald. Eigenmontering er ikkje tillate.

Viss det kjem fleire søknader enn det er middel til, blir det avgjort ved loddtrekning kven som får støtte.

Sjå Stavanger kommune sine heimesider for meir informasjon.