Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Får ikkje dispensasjon til å bygge bustader på Reilstad