Inviterer til møte om trafikksikkerhet

Nå kan du komme med innspill til den nye trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune.

Her blir det møte om trafikksikkerhet på kommunale veier.
Publisert:

Kommunen inviterer til et åpent informasjons- og innspillmøte om den nye planen som gjelder kommunale veier.

Stavanger kommune har satt igang arbeidet med revisjon av ny trafikksikkehetsplan for perioden 2025-2028. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeidet.

Målet er å sikre et trygt kommunalt veinett for alle trafikanter.

I trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram prioriteres de tiltakene som skal gjennomføres i planperioden 2025-2028. Her kan du komme med innspill til hvilke tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen.

Møtet finner sted på innbyggertorget i Vikevåg torsdag 8. februar klokken 19.

Publisert: