Ingen endring i seriesystemet for 4.og 5.divisjon

Eit solid fleirtal av dei 88 stemmeberettiga som deltok på NFF,Rogaland sitt kretsting lørdag, vedtok å behalda dagens seriesystem for dei lågaste divisjonane.Frå 4 divisjon t.o.m 7. divisjon.

  • Jon Asgaut Flesjå
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

Kretstinget fekk nemleg lagt fram ei sak, der dei skulle få bestemma om dei ville spissa 4.divisjonsfotballen til berre å omhandle ei pulje frå neste sesong.Slik det er opna opp for at dei ulike kretsane kan gjera, etter eit vedtak på forbundstinget i fjor. Det ville også få store konsekvensar for laga i 5. Divisjon, som då berre ville bestå av to puljer på til saman 28 lag.I dag er det to puljer i 4. Divisjon og fire puljer i 5.divisjoon.Som kjent så er dei fire Ryfylke- og øyalaga, Mastra,Kvitsøy, Midtbygdene og Finnøy i år finna i den same 5.divisjonspulja.,

Under voteringen på kretstinget, var det berre seks av dei 88 stemmeberettiga som ville spissa breiddefotballen ytterlegare .