Skoler og barnehager følger gult smittevernnivå i den nasjonale veilederen. Stavanger kommune har ikke innført strengere lokale tiltak selv om smitten har økt gjennom jula. Foreldre bes likevel være ekstra oppmerksomme på symptomer, og holde barna hjemme hvis de har milde luftveissymptomer. Foreldre som selv er syke eller har symptomer skal ikke levere barn i barnehage og SFO.

På gult nivå skal

  • ingen syke møte i barnehagen

  • alle må ha god hygiene

  • ansatte skal unngå fysisk kontakt

  • trengsel og store forsamlinger skal unngås

  • uteområdet skal deles for å holde avstand mellom kohortene

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind.