Ordfører Kari Nessa Nordtun og smittevernoverlege Runar Johannessen på dagens pressekonferanse. (Foto: Stavanger kommune)

STAVANGER: Ordføreren i Stavanger og smittevern- og kommuneoverlegene i regionen anbefaler alle sterkt å følge smittevernrådene for å hindre ytterligere smittespredning.

,Ordfører Kari Nessa Nordtun og smittevernoverlege Runar Johannessen på dagens pressekonferanse.

Onsdag 4. november kalte ordfører i Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun, smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune, kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune og kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune inn til pressemøte for å understreke alvoret i situasjonen.

Ny koronadugnad starter nå

- Folk i denne regionen har vært veldig flinke, både til å minne hverandre om retningslinjene og til å holde avstand. Det meldes nasjonalt om nesten like høye smittetall som i mars. Det er viktig at vi unngår lokale utbrudd som får spre seg ukontrollert. Det er tid for å være med på en ny koronadugnad, og den dugnaden starter nå, sa ordfører Kari Nessa Nordtun.

Lokal smittevernforskrift

Ordføreren varslet at en lokal forskrift om smitteverntiltak, som blant annet kan legge begrensinger på arrangementer og sikre registrering av gjester på utesteder, kan bli vedtatt i neste uke.

- Vi må være sammen om dette, sammen om å bekjempe covid-19 så vi kan feire jul sammen med de vi er glade i og bryr oss om, sa ordføreren.

Smitten øker i regionen,

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune sa at det er en økning i positive tilfeller i regionen, flere med ukjent smittekilde. Han råder alle til å begrense antall nærkontakter framover så smittesporingen ikke havner bakpå.

- Vi er avhengig av at alle stiller opp for å holde smitten under kontroll. Vi har tro på at folk vil følge smittevernanbefalingene, men er usikre på om det er nok. Vi ser at mange har store kontaktflater, de går på trening, i foreninger, korps og helgeaktiviteter, og de voksne er med barna over alt. En person kan ha et enormt omfang av nærkontakter og kontaktsteder. Dette må endre seg, folk må bli nøyere, sa Johannessen.

- Det er håp om å snu dette, men det er utfordrende. Vi må ha færre sosiale kontaktpunkter og holde større avstand. Hvis vi ikke endrer atferden vår, kan smitten blomstre opp i løpet av de neste to-tre ukene, sa kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune.

Rådene for regionen er:

  • Alle må ha færrest mulig kontakter både på arbeid og i fritiden, og være sammen i kortere tid.

  • Risikogruppene må beskyttes. Færre besøk på sykehjem, anbefales og at de samme kommer på besøk hver gang.

  • Alle må holde minst en meters avstand, ha god håndhygiene, holde seg hjemme og teste seg ved selv lette symptomer.

  • Mer bruk av hjemmekontor og digitale møter anbefales, dette bidrar også til å redusere bruken av kollektivtrafikk.

  • Skoler og barnehager må holde nøye på kohortene framover. Da trenger ikke hele klassetrinn og hele barnehager settes i karantene ved smitte.