Det har i lengre tid vært diskutert hvor et slikt kontor skal være. Mange mener det naturlige ville vært Vikevåg i Rennesøy. Sånn blir det ikke.

Torsdag ettermiddag fikk nemlig ordførerne i de tre kommunen vite at Judaberg er valgt.

I Finnøy er man glade for dette, mens man i Rennesøy er skuffet over vedtaket.

Les mer om dette i fredagens papirutgave.