Foreslår at kommunen overtar stell av gravplassar

Kommunen kan koma til å overta stellet av gravplassane. Saka skal politisk behandlast denne veka.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Kyrkjegarden på Sjernarøy.

STAVANGER:

Kommunedirektøren foreslår i eit notat til utvalget for arbeidsliv og lønn at det blir sett på mulighetene for å overta forvaltning, drift og vedlikehald av gravplassane i kommunen.,

Det er Stavanger kyrkjelege fellesråd som i dag har dette ansvaret, men kommunedirektøren foreslår at det blir avklart om det er mulig for kommunen å overta ansvaret. Dert må vidare avklarast kva dei økonomiske konsekvensane av dette blir, og også følgene for dei tilsette.