Andelen uføre stabilt: 27.000 får uføretrygd i Rogaland

Andelen mottakere av uføretrygd i Rogaland er uendret det siste året. I Rogaland mottok 27.861 personer uføretrygd ved utgangen av 2022.

Publisert: Publisert:
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Det viser ferske tall fra NAV. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det en økning på 200 personer eller 0,7 prosent.

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland utgjør 9,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. På landsbasis er andelen 10,5 prosent. Oslo og Vestland er de eneste fylkene som har en lavere andel uføretrygdede enn Rogaland med henholdsvis 6,3 prosent og 8,8 prosent.

– Når vi korrigerer for befolkningsutviklingen, ser vi at andelen som mottar uføretrygd er stabil sammenlignet med samme periode i fjor, til tross for økningen på 200 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

59 prosent av mottakerne i aldersgruppen 18 år – 67 år er kvinner. 56 prosent av mottakere mellom 18 og 29 år er menn.

– Årsakene til uføretrygd er sammensatt, og det varierer med de ulike aldersgruppene. For eksempel er psykiske lidelser den vanligste årsaken til uføretrygd blant de mellom 18 og 29 år, sier Haftorsen.

Færre unge mottar uføretrygd

1 921 personer mellom 18 og 29 år mottok uføretrygd ved utgangen av 2022. Det er en nedgang på 37 personer i forhold til året før. Antallet unge mottakere tilsvarer en andel på 2,7 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år.

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund og Karmøy seg ut med en andel på henholdsvis 12,5 og 12,2 prosent av befolkningen. Haugesund har 11 prosent, mens Sandnes og Stavanger har 8,3 og 7,4 prosent. Sola kommune har lavest andel i fylket med en andel på 6,7 prosent.

– Forskjellene mellom kommunene er store, både totalt og blant de under 30 år, sier Haftorsen

– Forklaringen på at det er store forskjeller mellom kommunene, har sammenheng med alderssammensetning, utdanningsnivå, folkehelsetilstand og næringsstruktur, sier Haftorsen.