– Alle som driv verksemd her er einige om at eit biogassanlegg på området vil bli heilt katastrofe, seier styreleiar Åge Roar Aske i Rennesøy Bilsenter:

– Verksemdene her driv med bilar, lastebilar og bussar. Eg tenker på den første bilen me skal levere og der me får klage på dritlukt.

Aktørane i næringsparken på Vaula har mobilisert. Onsdag 3. januar har dei tenkt å stille sterkt når eit nystarta selskap inviterer til møte på Tommys Kjøkken for å informere om planar for eit stort biogassanlegg.

Er mistenksam

Torsdag 21. desember la selskapet Biogy Solutions AS ut melding om at dei planlegg å byggje eit biogassanlegg på Mosterøy. Same dag fekk råka naboar varsel, som dei har krav på etter lova, med 14 dagar lang frist for å kome med merknader.

– Dei fryktar tydelegvis negative merknader sidan dei varslar dette midt i jule- og nyttårshelga, seier Aske.

Illustrasjon av det planlagde biogassanlegget på Mosterøy med Sokn i bakgrunnen. Foto: Biogy Solutions

Han har heller ikkje blitt rolegare av å lese om kva frontfiguren i biogasselskapet har utretta andre stader.

Arbeidande styreleiar i Biogy Solutions AS er Jan Kåre Pedersen. Inntil i vår var han medeigar og administrerande direktør i Renevo AS, som står bak eit skandaleomsust biogassanlegg på Stord. «No grip Statsforvaltaren inn etter at ein ny biogassfabrikk fekk nabolaget til å stinke», meldte NRK i mars i år. I haust stengde fabrikken på Stord etter at den berre hadde greidd å produsere rundt 20 prosent av biogassen som var forventa, ifølgje avisa Sunnhordland.

Rask prosess

Jan Kåre Pedersen omtala luktproblema på Stord som eit innkøyringsproblem. Lukta vil forsvinne når teknologien blir utvikla vidare, sa han til NRK.

Med eit fransk energiselskap i ryggen har Pedersen etablert Biogy Solutions AS. Tidleg i haust gjekk han ut med at selskapet var i ferd med å etablere seks biogassanlegg på strategiske stader i Norge. Det første viste seg å vere anlegget på Mosterøy.

– Etter at naboar har fått kome med merknader, byggemelder me anlegget til kommunen. Så søkjer me Enova om støtte før fristen 1. mars, seier Pedersen til Øyposten.

Han trur anlegget kan kome i drift så raskt som i midten av 2025.

– Me har intensjonsavtalar med 12 til 15 bønder om levering av gjødsel, seier Pedersen.

Støtte frå Åmøy

Kven alle desse bøndene er, er noko av det naboane i næringsparken på Vaula lurar på. Åge Roar Aske fortel at dei har spurd bønder i Rennesøy og så langt berre høyrt om ein som har inngått intensjonsavtale om å levere gjødsel til Biogy Solutions.

Den eine er mjølkebonde Erlend Harestad på Austre Åmøy.

– Eg er veldig positiv. Prøv å finn ei regulert næringstomt i Rogaland som ligg like fint plassert for eit slikt anlegg, seier Harestad.

– Det var eg som hjelpte Biogy med å finne denne tomta. Frå nyttår skal eg begynne å jobbe for dei, så det eg seier er litt farga, legg han til.

Konkurrent til Finnøy

På Finnøy har eldsjeler sidan 2009 jobba for å få til eit biogassanlegg. Rett før jul blei det kjent at Lyse går tungt inn på eigarsida i Bioenergi Finnøy AS.

Anlegget på Finnøy er berekna å koste 100 millionar kroner og skal produsere biogass tilsvarande 20 gigawattimar kraft kvart år. Anlegget på Mosterøy er berekna å koste 400 millionar kroner og skal produsere biogass tilsvarande 100 gigawattimar.

I tillegg til å vere fire til fem gonger så stort, skal anlegget på Mosterøy samanlikna med Finnøy drivast fram i ekspressfart.

Råstoffet for båe anlegga er husdyrgjødsel frå lokale bønder, fiskeslam og slakteavfall.

Bistand til motstand

Drivkraft for biogassplanane på Finnøy har vore Kristian Spanne. Han er blitt kontakta av naboane i næringsparken på Vaula for å hjelpe med kunnskap når dei skal uttale seg kritisk om anlegget på Mosterøy.

Spanne skal vere med på informasjonsmøtet 3. januar.

– Eg stiller store spørsmålsteikn ved reknestykka deira, særleg om korleis dei har tenkt å få tak i nok råstoff, seier Spanne:

– Det finst ikkje husdyrgjødsel i Stavanger og Randaberg til eit så stort anlegg. Eg blir overraska viss dei får støtte til dette.

Kart som viser tomta for biogassanlegget på Mosterøy: