Hagatoppen barnehage får gratis parkdressar av Grieg

Hagatoppen barnehage får mulighet til å leiga parkdressar for heile sesongen, og Grieg Seafood tar rekninga.

-Fint tilbud, meiner Randi Christophersen i Hagatoppen barnehage.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Etter loddtrekning får Hagatoppen barnehage på Finnøy og Årdal barnehage i Hjelmeland gratis parkdressar ut dette barnehageåret.

Avdelingsleiar Randi Christophersen ved Hagatoppen barnehage er glad for gåva.

-Det er opp til foreldra om dei vil motta gåva, men i ei tid kor alt blir dyrare trur eg mange småbarnsforeldre prøver å spara der dei kan. Då vil tilbud om gratis parkdress vera positivt, spesielt for foreldre som har fleire barn i barnehagen, seier Christophersen til Øyposten.

Dressar i rett størrelse

Også for dei tilsette i barnehagen vil det vera postivt at barna har dressar tilpassa årstida og av rett størrelse, meiner ho.

Dei tilsette er også positive til ordninga der barna gjennom denne abonnementsordninga til ei kvar tid vil ha gode dressar, i rett størrelse og som er tilpassa årstida.

Familiane kan i løpet av sesongen endre størrelse, eller å tilsendt ny dress dersom den vert øydelagt. Parkdressen.no tek då den øydelagde i retur for reperasjon.

-I tillegg til at ordninga er gunstig for miljøet, så er det også med på å utvikle gode forbruksvanar både hjå barn og foreldre. Parkdressen.no fokuserer dessutan på gjenbruk og på produksjon av dressar av god kvalitet og med lang levetid, legg Christophersen til.

Det er 88 barnefamilar i Finnøy og Hjelmeland som får dette tilbudet.

Hagatoppen barnehage får gratis parkdressar.

Grieg skriv i pressemelding om tilbudet at «I en tid som er tøff for mange, med økte priser på alt fra strøm, mat og renter, ønsker Grieg Seafood Rogaland å gjøre noe ekstra for sitt nærmiljø.

Vil gi noko tilbake

Rogaland er en viktig region, og Grieg Seafood ønsker, i denne omgang, å gi tilbake til lokalsamfunnet ved å gi en gave til alle barna i to barnehager her».

Ved å leiga parkdress, får barna ein størrelse som passar frå dag 1. Dei kan bytast og reparerast etter behov. På slutten av parkdress-sesongen, blir alle dressane samla inn for vask, impregnering og eventuell reparasjon, og
deretter gjort klar for ein ny sesong hos ein ny familie.

«Vi i Parkdressen syns det er veldig givende å være med på å skape gode holdninger og forhåpentligvis et lite skritt mot en mer bærekraftig hverdag for den kommende generasjonen», seier Henrik Hojem, gründer av parkdressen.no, i pressemeldinga.