Mange ledige jobber, men også mange varsler om permitteringer

Arbeidsledigheten i Rogaland er uendret sammenlignet med november. Nye koronatiltak har imidlertid resultert i et betydelig antall permitteringsvarsler fra virksomheter i Rogaland denne uken.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

STAVANGER: 9 732 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak midtveis i desember, viser ferske tall fra NAV. Det er en reduksjon på 76 personer sammenlignet med utgangen av november, viser ferske tall fra NAV.,

– De strenge smitteverntiltakene som har blitt iverksatt denne måneden, påvirker foreløpig ikke ledighetsbildet i Rogaland. Men NAV har denne uken mottatt drøye 1 000 varsler om permitteringer fra bedrifter i fylket, hovedsakelig fra reiseliv, overnatting, kultur og servering. Kontaktreduserende tiltak og skjenkestopp gir alvorlige konsekvenser for bransjer som lever av å samle folk, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Det er kun virksomheter som vurderer å permittere eller si opp 10 personer eller flere som er pålagt å varsle NAV.

– En betydelig andel bedrifter som permitterer færre enn 10, har også varslet NAV, sier Haftorsen.

2,0 prosent helt ledige

5 127 personer er per dags dato registrert som helt ledige i Rogaland. Det er en andel på 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i fylket og resten av landet er på et lavt nivå i desember. Koronasituasjonen og naturlige sesongvariasjoner sørger for at ledigheten vil stige på tampen av desember og starten av neste år, sier Haftorsen.

Fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft

NAV-direktøren understreker at selv om enkelte næringer er hardt rammet av koronatiltak, er etterspørselen etter arbeidskraft i en rekke andre bransjer stor. 2 002 stillinger har hittil i desember blitt offentlig utlyst – flest innenfor helse, pleie og omsorg (417), industriarbeid (275) og ingeniør- og IKT-fag (194).

– Sammenlignet med samme periode i desember i fjor, har antallet utlyste stillinger økt med 64 prosent. Behovet for arbeidskraft er stort i mange næringer. Vi vet at helsetjenestene i kommunene er hardt presset grunnet koronasituasjonen, og behovet for nye folk er prekært. Det kan være gode jobbmuligheter innenfor helsetjenestene for arbeidssøkere og personer som nå blir permittert, sier Haftorsen.

– I NAV jobber vi aktivt med å formidle arbeidssøkere som kan være aktuelle for stillinger innenfor helsefag til kommuner i fylket.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. November 2021.

NøkkeltallDesember 2021
Helt uten arbeid 16 – 67 år5 127 (2,0%)
Arbeidsmarkedstiltak1 513 (0,6%)
Bruttoarbeidsledighet6 640 (2,6%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år1 235
Langtids-arbeidssøkere,(26 uker eller mer)2 963
Delvis uten arbeid3 092
Utlyste stillinger2 002

Publisert: