-Usakleg å avslå støtte til misjonssambandet

Kommunedirektøren meiner at det vil vera i strid med styrande forvaltningsrettslege prinsipp, herunder sakligheitskrav og krav til likebehandling, å avslå tilskot til misjonsorganisasjonen NLM (norsk luthersk misjonssamband) sitt barne og ungdomsarbeid med grunnlag i organisasjonen sine vedtekter og/eller praksis ovanfor eigne medlemmer.

  • Jon Asgaut Flesjå
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel
Kommunedirektør i Stavanger, Per Kristian Vareide.|Utsyn Misjonssenter og barnehage vil sleppa eigedomsskatt. Foto: Jon Asgaut Flesjå

STAVANGER

: Det var under møte i Utvalg for kultur,idrett og samfunnskontakt i november i fjor, og sak om fordeling av driftstilskot til barne- og ungdomsarbeid  i 2020, at utvalget ba om at kommunedirektøren skulle vurdera vedtaket om å løyve kr 26 870 i driftstilskot til organisasjonen sitt barne og ungdomsarbeid. Dette i lys av organisasjonen sine vedtekter om at medlemer som "l

ever i strid med Guds ord" kan fratas medlemskap.

Utsyn er eit populært ungdomssenter som er eigd av NLM. Illustrasjonsfoto Øyposten

,Det heiter vidare i vedtaket at

"Stavanger kommune er åpen, inkluderende, og mangfoldig by. Det er uforenlig med våre verdier å gi driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid til en organisasjon som bedriver tilsynelatende svært ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer.

Kommunedirektøren vurderer det vidare som lite hensiktsmessig å fremme en ny sak som gjennomgår reglementet osv. til organisasjonene som mottar driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid, da det i følge ordningens retningslinjer ikke er organisasjonens vedtekter eller prakisis ovenfor egne medlemmer som legges til grunn for tildeleninge

n, heiter det til slutt i kommunedirektøren si vurdering og innstilling.,

Han ber difor utvalget om å ta saka til orientering.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt skal behandla saka på sitt møte førstkomande onsdag.