Hold hønene inne, oppfordrer Mattilsynet.

Den typen fugleinfluensa som er påvist nå er ufarlig for mennesker, men dødelig for fugler.,

-Portforbudet er like viktig enten man har ansvar for 1 eller 20 000 høner, sier seksjonsleder Guro Myhrene i Mattilsynet. - Hønene i hagen må holdes inne eller under tett tak for å hindre at de blir smittet av ville fugler og dør.

Jo mer fugleinfluensasmitte som er i sirkulasjon mellom ville og tamme fugler, jo større blir risikoen for at smitten etterhvert finner veien inn i de store, kommersielle fjørfebesetningene også, forklarer hun.

-Fugleinfluensaviruset smitter gjennom avføring og kan derfor følge med sko, utstyr og klær, inn og ut av områder og bygninger som har smitte i omløp, sier Myhrene.

Høner må ha tett tak

Høner i hagen kan fortsatt være ute dersom de er innegjerdet og under tett tak. Taket må være vanntett, så ikke avføring fra ville fugler kan lande i hønenes innhegning.

Det er ingen bestemte krav til hvilket materiale du bruker, finn løsninger som fungerer hos deg. Om du bruker presenning, plater, bølgeblikk, treverk eller annen type materialer er uvesentlig, så lenge du klarer å sikre at taket er tett.

Inngjerdingen rundt hønene må være slik at ville fugler/småfugler ikke kan komme seg inn på hønenes område. Sjekk om nettingen du bruker er finmasket nok og at det ikke er sprekker /hull som ville fugler kan komme seg inn gjennom.

Sikre god dyrevelferd for hønene i hagen

Det er alltid den som eier dyr som har ansvar for at de har det bra, også i perioder med portforbud.

-Dyra lever lykkelig uvitende om høypatogene virus, men reagerer selvsagt på endringer i omgivelsene sine, sier Myhrene.

- Vurder hvilke endringer som er nødvendige for at dine dyr skal ha det bra. Har du mulighet til å utvide arealet ute, med tett tak? Eller lage romsligere plass inne?