Vil kartlegga kapasiteten til å ta mot flyktningar

Høyre, Krf, Venstre og Frp i Stavanger foreslår å be kommunedirektøren «snarlig» kartleggja kapasiteten kommunen har for å ta mot flyktningar frå Ukraina. Det blir også bedt om at kommunen gjennomgår av samarbeid og avtaler med russiske aktører, for å forsikra seg om at midler frå Stavanger ikkje bidrar til «russiske krenkelser av folkeretten».

Publisert: Publisert:
Henrik Halleland og Sissel Knutsen Hegdal er blant forslagsstillarane.

STAVANGER: Forslaget blir lagt fram i formannskapet rett etter vinterferien. Opposisjonspartia ber dessutan kommunen løyva fem millionar kroner til Flyktningehjelpen sitt arbeid i Ukraina.,

"Det er viktig for oss å vise med tydelighet at Stavanger står i solidaritet med uskyldige ukrainere, og samtidig fordømme Putins angrep på Ukraina på det sterkeste. Andre kommuner har allerede varslet slik støtte, som f eks Bergen i går der det ble vedtatt å gi 5 millioner i slik støtte til flyktningehjelpen.

Venstres Mette Vabø står bak forslaget om å kartleggja kapasiteten til å ta mot flyktningar, og å undersøkja om midler frå kommunen blir brukt i strid med folkeretten.

Det er svært rørende å se hvordan innbyggerne i Stavanger har stilt opp med gaver og donasjoner, og på ulikt vis vist sin støtte til Ukraina. Som folkevalgte mener vi at det er på sin plass at Stavanger kommune bidrar når vi har muligheten til det.

Regjeringen vurderer nå kollektiv beskyttelse, som innebærer at flyktningene ikke lenger trenger å søke asyl, de trenger heller ikke å reise innom Råde før de ankommer kommunen de skal oppholde seg i. Det betyr at vi på kort varsel kan få mange ukrainske flyktninger til Stavanger og derfor er det viktig at kommunen vet hvilken kapasitet vi har tilgjengelig. Vi fremmer derfor forslag om at formannskapet ber kommunedirektøren snarlig kartlegge hvilken kapasitet vi har til å ta imot flyktninger og lage en plan for å skalere opp dette.

Til slutt har vi også med et punkt om at formannskapet ber kommunedirektøren foreta en gjennomgang av eventuelle samarbeid og avtaler med russiske aktører, for å forsikre seg mot at midler fra Stavanger bidrar til russiske krenkelser av folkeretten", heiter det i forslaget.