Får føya Helgaland til Båndåsvegen

Eigaren av Bandåsvegen 595 og 601 ynskjer å føya til navnet på garden, Helgaland til vegadressa.

|Frå Helgaland på Ombo
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

STAVANGER: Statdnamntenesta har vore inne i biletet i denne saka, og gitt grønt lys for endringa.,

"Det vurderes at vilkårene er til stede for å tildele gårdsbruket adressetilleggsnavnet, da eiendommen er definert som et gårdsbruk og bruksnavnet faller språklig sammen med et nedarvet stedsnavn", heiter det i vedtake, som også politikarane i Stavanger sluttar seg til.

 Frå Helgaland på Ombo

Etter at Ombo blei samla i ein kommune i Stavanger, skifta  Helgalandsvegen navn til Bandsåsvegen. Eigaren av Helgaland ynskjer likevel ikkje at navnet på garden skal heilt bort, og vil føya Helgaland til vegnavnet. Garden heitte frå gamalt av Helgaland og vegen som eigaren laga inn til garden blei omtalt som Helgalandsvegen.

"Vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Dette

,gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller bygninger, eller for grender, boligfelthyttefelt, osv. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å kunne ta vare på stedsnavn som,kulturminner slik at de kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen.,Adressetilleggsnavnet er et tillegg til vegadressen med adressenavn og adressenummer", heiter det vidare.

Publisert: