Selger fastelavensris for bedre helse

I år er fastelavnssøndag den 27. februar med boller og fastelavnsris som faste innslag. – Kjøper du fastelavnsris av Mosterøy sanitetsforening støtter du sanitetskvinnenes innsats på forskning innen kvinnehelse og arbeidet blant barn og ungdom, sier leder av Mosterøy sanitetsforening Åse Marit Hodnefjell. 

Flott fastelavensris laget av Mosterøy sanitetsforening.||Ivrige medlemmer av Mosterøy Sanitetsforening i gang med å binde fastelavensris.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

MOSTERØY:

Sanitetskvinnene selger årlig fastelavnsris for rundt 10 millioner kroner og inntektene gir et betydelig bidrag til livsviktig forskning på kvinnehelse.,

Forskjeller i forskningen

– Vi vet at det er forskjell på menn og kvinners helse. I forskning er det mannen som er normen. Det gjør Sanitetskvinnene noe med ved å finansiere forskning på kvinnehelse for å jevne ut forskjellene sier Åse Marit Hodnefjell. At vi fortsatt ikke vet nok om kvinners helse, fører til store samfunnskostnader som følge av nedsatt arbeidsevne og uførhet. For den enkelte kvinne som rammes, kan dette bety smerter og lidelser som ikke diagnostiseres og behandles.

 Ivrige medlemmer av Mosterøy Sanitetsforening i gang med å binde fastelavensris.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse i Norge og kvinnehelse blir dessverre fortsatt underprioritert. Derfor er Sanitetskvinnene en viktig bidragsyter til forskning på kvinners helse og livsvilkår, sier Hodnefjell.

Koronatilpasset salg

Salget gjøres på kreativt vis for å hindre smitte. Mastra sjøspeidere selger til sine nærkontakter og sanitetskvinnen står ved Coop Extra på Rennesøy og Kiwi på Mosterøy 19.02. Det kan  bli flere dager i uka mot fastelavenssøndag. Betaling skal fortrinnsvis foregå med Vipps, men vi kan også ta imot kontanter

Historisk velferd i hver fjær,

For å bygge det velferdssamfunnet som vi i dag kjenner og setter pris på, trengte Sanitetskvinnene inntekter. I etterkrigsårene var det nok av helse- og velferdsoppgaver å ta tak i, og i 1946 ble det første fargerike fastelavnsriset solgt.,

– Fastelavnssøndag er 27. februar, og i tiden framover håper vi at så mange som mulig bidrar i dugnaden for bedre helse og et likeverdig samfunn, avslutter Hodnefjell.

Om Sanitetskvinnene:

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger. I 125 år har frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør organisasjonen gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Om lokalforeningen:

Mosterøy sanitetsforening har 170 medlemmer og har i 2021

bidratt i omsorgsberedskapsarbeid som vaksinevakter

, pakket hurtigtester og delt ut Orklaposer til sårbare familier i koronatida. Vi har klart å gjennomføre noen planlagte aktiviteter som basar, besøk på Rennesøy bo- og rehab og oppstart av «kløverturer».

Publisert: