Sjå bileta frå bilkortesjen på Judaberg

Feiringa av nasjonaldagen på øyane er i gang. Den tradisjonsrike bilkortesjen frå Judaberg har i morgontimane vore rundt på heile Finnøy. Kåringa av beste innslag skjer etter at programmet i fleirbrukshallen åpnar klokka 13.30.

Publisert: Publisert:
Må vel vere kandidat til ein pris denne doningen? Etter det me kunne sjå hadde den i alle fall bort imot dagens største flagg.
Ungdomslaget gjer seg klar til avreise frå kaien på Judaberg rett over klokka 08.00.
Siloball gjer nytta som flaggfeste.
Godt gamalt merke dette.
Tor Øyvind Skeiseid gjer opptak til «Ryfylkepuls 17. mai-spesial», som skal publiserast på www.ryfylke.no i kveldinga.
Flagg òg i hjulkapselen,
Ein moderne og ein ikkje like moderne.
Med flagg høgt heisa.
Andreas Hetland markerer med stortromme i det kortesjen passerer.
Du må ikkje ha traktor for å være med i bilkortesjen.
Ein av dei raskaste i feltet, vil me tru.