Også leppefiske kan bli forbudt i fredningsområda for hummar

Utvalet for miljø og utbygging går samrøystes inn for fredningsområder for hummar. Vedtaket skal nå på høyring, men forslaget betyr også at det ikkje er lov å fiska etter leppefisk i fredningsområdet.

Vignesholmane blir freda for hummarfiske.
Publisert:
Fredningsområde ved Vignesholmane.

STAVANGER: Det blei vedteke fire fredningsområdet for hummar i Stavanger. Det gjeld Vignesholmanbe, Mortavika, byøyane og Hafrsfjord. Det siste området blei fremja av Leif Arne Moi Nilsen (frp), men her må det vera kontakt med Sola kommune.

Forslaget skal nå ut på høyring, og det endelege vedtaket blir gjort av Fiskeridirektoratet.

Ifølge forslaget er det bare lov å fiska med med håndsnøre, fiskestong, juksa, dorg eller snurpenot innanfor fredningsområda. Det betyr at fiske med teiner eller garn ikkje er tillete.

For yrkesfiskarar betyr dette at området er heilt stengd for fiske etter leppefisk.
Leppefisk blir brukt i bekjempelse av lakselus i oppdrettsnæringa, og det er flere som fiskar leppefisk i Stavanger-regionen. Tilsvarende har ikke fritidsfiskere lov å setja ut teiner, ruser eller garn i fredningsområdet.

Fredningsområde ved Mortavika.
Publisert: