Kommunen: Nå kan kommunen ta noe av tannlegeregningen din

Nå kan du søke støtte fra Stavanger kommune til tannlegebehandling hvis du oppfyller kriteriene for ordningen.

Du kan få støtte fra kommunen til et besøk hos tannlegen.
Publisert:

Den søknadsbaserte tannhelseordningen som ble politisk vedtatt 14. februar 2023 i utvalg for helse og velferd er nå klar. Ordningen er etablert  for innbyggere som er bosatt og har folkeregistrert adresse i Stavanger. Støtten tildeles etter kommunale retningslinjer. Nav er saksbehandler og utbetaler stønaden.

Det kan søkes om tannbehandling som er påbegynt etter 1. mars 2023. For kjeveortopedi (tannregulering) kan det søkes om støtte til utgifter som påløper i 2023 for barn og unge til og med det året de fyller 20 år. Det kan også søkes om å få dekket egenandeler ut over det HELFO dekker ved spesialistbehandling.

Hvor kan jeg søke?

Fordi søknaden må ha med dokumentasjon som inneholder personsensitive opplysninger, er det ikke lagt opp til digitalt søknadsskjema. Søknadsskjema i papir kan skrives ut via kommunens nettsider, hentes på Nav-kontorer, hos innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller på innbyggertorgene i Judaberg og Vikevåg.

Hva må søknaden inneholde?

Den må ha med behandlingsplan og kostnadsoverslag fra tannlege, i tillegg til dokumentasjon om inntekt, skatt og utbetalte stønader som barnebidrag, bostøtte, leieinntekter og annet.

Søknadsfrist er 30. september 2023 eller til de 23.4 millioner kronene i ordningen er gitt i støtte eller tilsagn til søkerne. Det ble satt av til sammen 25 millioner kroner. 1 million er satt av til Tannhelse Rogaland for vurdering av kostnadsoverslag for behandlinger over 10.000 kroner. 0.6 millioner er satt av til en saksbehandlerressurs ved Nav-kontorene som skal behandle søknadene.

Publisert: