Ny asfalt ved bedehuset på Lauvsnes

Men fyrst må leiinga i bedehuset skaffa 40 000 kroner.

  • Oddbjørg Måland
Publisert:
Det nærmar seg slutten på oppgraderinga av bedehuset på Lauvsnes.

FINNØY: Det over 100 år gamle bedehuset på Lauvsnes har gjennomgått ei omfattande innvendig oppgradering. No er det uteområdet som står for tur.

Bedehuset var så utdatert at det var ikkje mogleg å driva ungdomsarbeid utan å setta det i stand.

Det er Finnøy kristelige ungdomslag som eig og driv bedehuset, og det har dei gjort dei siste 30 åra, minst.

– Det er asfalt som er neste post på oppussingsprogrammet. Neste laurdag, 18.juni arrangerer ungdomslaget basar i Kulturstova kor me håper å få inn nok pengar til å få legga asfalt i oppkøyringa og tunet. Me ynskjer å legga forholda i tunet betre til rette slik at det blir meir hensiktsmessig og lettare å bruka, seier leiar i ugdomslaget Simon Tønnesen.

Prisen for ny asfalt er rekna rundt 40 000 kroner.

Av midlane som kjem inn på basaren skal halvparten gå til asfalt og den andre halvparten til misjonsprosjektet MALAIKA charity farm i Kenya.

Utvendig er klednigen er allerie skifta og det er sett inn nye vindauge i gavlveggen.

Den innvendige oppgraderinga starta under pandemien, då det likevel ikkje var råd å ha arrangement.