Fram til no har ferjene gått til Mekjarvik når det har vore umogeleg å anløpe Mortavika.Ein tur som har teke omlag 90 minuttar.Dermed vil overfarten bli redusert til 40 minuttar,og frekvensen vil også bli betydeleg større når været ikkje tillet anløp av Mortavika.