Rektor Kristin Surnevik gleder seg til de får flere leker på baksiden av skolen.|Tilstandsrapporten viser at skolen har et stort behov for å oppgradere uteområdet.|Slik skal området for mellomtrinnet se ut. Det blir kalt for fuglen og skal ha trampoline og huske. Den eksisterende klatresentralen skal males om og området skal ha fast dekke og være universelt utformet.|De yngste får to nye områder. Det ene blir kalt for «maurtuen» og skal inneholde huske og karusell. Maur skal males både i fallunderlaget og på asfalten, og på veggen ved trappen skal det males grønnsaksmotiver.|Det andre området til elevene på barneskolen blir kalt for treet. Her skal det lages en lekesti som skal koble sammen sandkassen og det nye lekeområdet på toppen av skråningen. Lekestien skal illustrere et tre fra rot til trekrone. Det blir også lekehytter og en skog av stammer.

MOSTERØY:

- Vi er kjempefornøyde. Jeg var ikke klar over at det var et slikt prosjekt i Stavanger, så vi sier takk til det, sier Kristin Surnevik.,

I 2007 ble «Prosjekt skolegård» opprettet for å øke kvaliteten på uteområdet til offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger. Til nå har de gjort tiltak på 31 skoler. I 2020 ble Rennesøy og Finnøy en del av prosjektet.

Tilstandsrapporten viser at skolen har et stort behov for å oppgradere uteområdet.

Trenger mer utstyr

Ifølge tilstandsrapporten som har blitt laget i forbindelse med prosjektet står det at Mosterøy skole har et stort behov for å oppgraderes. Det eksisterende aktivitetsområdet er slitt og spredt rundt i skolegården uten en god forbindelse mellom dem. I tillegg har de behov for mer utstyr.

- Jeg har ikke tenkt at uteområdet vårt var så dårlig, men de som har ansvar for skolegårdene tenker nok annerledes om det. Da det siste byggetrinnet var ferdig i 2011 var det lite penger igjen til å gjøre noe ute, forklarer Surnevik.

De yngste får to nye områder. Det ene blir kalt for «maurtuen» og skal inneholde huske og karusell. Maur skal males både i fallunderlaget og på asfalten, og på veggen ved trappen skal det males grønnsaksmotiver. Foto: FOTO: Illustrasjon

https://www.oyposten.no/2021/02/10/pusser-opp-skolen-for-25-millioner/

Manglet midler

Helt siden den gang har de savnet å ha et bredere aktivitetstilbud til elevene. Men selv om de nok aldri hadde funnet på å gjøre dette på eget initiativ synes rektoren at det er på høy tid at noe blir gjort.

- Vi har et stort og flott uteområde, men få aktivitetsmuligheter. Vi har valgt å prioritere de yngste barna. Det er dem som har minst tilbud i dag, sier hun.

Det andre området til elevene på barneskolen blir kalt for treet. Her skal det lages en lekesti som skal koble sammen sandkassen og det nye lekeområdet på toppen av skråningen. Lekestien skal illustrere et tre fra rot til trekrone. Det blir også lekehytter og en skog av stammer. Foto: FOTO: Illustrasjon

To av de tre nye aktivitetsområdene skal være for de yngste og det siste for mellomtrinnet. Skolen har selv fått være med å gi innspill i planleggingsfasen.

Karusell, husker, opplevelsessti formet som et tre og lekehytter utformet som fuglehus er bare noe av det de får. Og hvis alt går etter planen starter arbeidet i juni og vil være ferdig i november.

- Vi gleder oss og håper at arbeidet starter i sommer slik at mest mulig er gjort før skolen starter opp igjen etter sommerferien, sier hun.

Slik skal området for mellomtrinnet se ut. Det blir kalt for fuglen og skal ha trampoline og huske. Den eksisterende klatresentralen skal males om og området skal ha fast dekke og være universelt utformet. Foto: FOTO: Illustrasjon

https://www.oyposten.no/2021/01/20/flere-har-fatt-skader-na-ber-hodnefjell-kommunen-om-hjelp/