-Her kan det vera ein mulighet å plassera ei flytande badestove, seier Asgaut Vindenes i Vikevåg båtforening. Han understrekar at dette må diskuterast med medlemmene.|-Betre skilting er viktige, meiner Oddvar og Lillian Klokkhammer.|-Badestove er ikkje for meg, men kanskje for andre, seier Kåre Sel.

RENNESØY:  -Ideen er god, men dette er noko me må diskutera i styret i båtforeninga, seier leiar i Vikevåg båtforening, Asgaut Vindenes til Øyposten.,

Han trur ei flytande badestove kunne blitt eit trekkplaster for både båt- og bubilturistar om sommaren, og kanskje blitt populært også hos folk i bygda. Men han er usikker på kor ho i såfall skulle blitt plassert.

Han peikar både på den ytterste betongbrygga som ein mulighet, og også ein plass lenger inne i havna. Men ved betongbrygga er det ganske vêrhardt, spesielt om haust og vinter, så dette er ikkje nokon heilårsplass. Og den ledige plassen inne i båthavna kan kanskje vera litt i trangaste laget.

Det er også eit ledig område innanfor veteranskutene i Vikevåg, men det er igjen litt langt unna for bubilturistar.

Det var under behandlinga av reglementet for badestover, at politikarane spelte inn forslag om å sjå på om det er mulig for kommunen å leggja til rette for ei flytande badestove i Vikevåg i forbindelse med bubilcampingen.

-Det er for å gjera plassen endå meir attraktiv. Badestover er blitt veldig populært, og det er mange firma som driv badestover som sikkert kan vera aktuelle her. Kommunen si rolle må vera å føra fram til dømes straum og vatn, seier Rune Askeland (mdg), leiar av utvalet for miljø og utbygging.

-Badestove er ikkje for meg, men kanskje for andre, seier Kåre Sel. Foto: FOTO: Rune Nedrebø

I båthavna er stemninga positiv til forslaget.

-Det kan bli flott det, men det er nok ikkje for oss, seier Solveig og Kåre Sel til Øyposten. Dei har nettopp vore på sjøen i finvêret og prøvd fiskelukka, men utan å få napp.

-Det er ikkje fisk i sjøen lenger, seier Kåre Sel.

Sjølv om dei trur at  ei flytande badestove kan slå an, meiner dei det heller burde vore bygd toaletter i tilknytning til båthavna.

-Det er viktigare, etter mi meining, seier Kåre Sel.

-Betre skilting er viktige, meiner Oddvar og Lillian Klokkhammer. Foto: FOTO: Rune Nedrebø

Bubilturistane Oddvar og Lilland Klokkhammer frå Farsund parkerte bubilen i i båthavna torsdag kveld, og nyt dei varmande solstrålene.

Men heller ikkje dei kjem til å bruka badestova, viss ho kjem, trur dei.

-Det er ikkje noko me etterspør, då er det viktigare med god skilting viss dei vil ha fleire bubilturistar her, seier Oddvar Klokkhammer.