Som en del av den årlige mobilitetsuken tilbyr Stavanger kommune gratis sykkelservice i alle de ni kommunedelene, der flinke mekanikere justerer gir og bremser, fyller luft i dekkene og oljer på kjedet til alle som har lyst. I tillegg vil du få en tilstandsrapport med informasjon om det er noe som må forbedres.

Her i skolegården til Finnøy skule vil sykkelservicen bli satt opp på onsdag den 20. september mellom klokken 17 og 19. På Vikevåg skole er det satt opp sykkelservice på samme tidspunkt.

Mobilitetsuka arrangeres mellom 16. og 22. september hvert år i byer og tettsteder i hele Europa. Hensikten er å motivere innbyggerne til å reflektere over egne reisevaner og inspirere de til å la bilen stå litt oftere.

Les mer om hva som skjer i Stavanger under mobilitetsuka på kommunens hjemmeside.