170 millioner ekstra til skolene i Stavanger

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Sp og SV plusser på budsjettet for Stavanger-skolen med 50 millioner kroner neste år, og totalt 170 millioner kroner fram til 2026 når de mandag vedtar oppdatert handlings- og økonomiplan i kommunestyret.

Publisert:
Skolene i Stavanger får økte bevilgninger. Her fra Ombo Oppvekstsenter.

STAVANGER: De 50 millionene ekstra i 2023 fordeles på 40 millioner kroner til økning av generell driftsramme – og ti millioner kroner øremerket ekstra innkjøp av lærebøker. Midlene til ekstra innkjøp av lærebøker gjelder for 2023, mens økningen på rammen på 40 millioner kroner gjelder også for årene 2024, 2025 og 2026.

Det betyr at partiene vil bruke 170 millioner kroner mer på skolen enn kommunedirektøren har anbefalt i perioden 2023-2026.

Den årlige budsjettrammen framover er med dette 100 millioner kroner høyere enn da partiene vant valget høsten 2019.

- Vi har økt bevilgningene til skolene jevnlig siden valget 2019, og er glade for at vi har funnet rom for en sterk økning også i denne budsjettbehandlingen. Nå er årlig bevilgningssum framover 100 millioner kroner høyere enn i 2019. Det er en høyst nødvendig styrkning av skolen i Norges beste barneby, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Øke skatteanslag

Samarbeidspartiene bevilget 33 millioner kroner til ekstraordinært innkjøp av lærerbøker tidligere i 2022, slik at det skolene på kort tid vil kunne kjøpe ekstra lærebøker for 43 millioner mer enn planlagt fra kommunedirektøren.

Gruppeleder i Folkets Parti, Frode Myrhol, sier det var lett for partiene å bli enige om en ytterligere satsing på skolen etter at kommunedirektøren informerte om bedring i den økonomiske situasjonen etter formannskapets behandling av budsjettet.

- De ansatte i Stavangerskolen har gjort en formidabel innsats de siste årene, i en helt ekstraordinær situasjon på grunn av pandemien. Pandemien har også vist oss med all tydelighet hvor sårbare barna er. Det er derfor svært gledelig at vi nok en gang finner midler til å styrke rammen i skolen, dette vil være svært positivt både for barna og lærerne, og dermed også positivt for Stavanger, sier Myrhol.

De økte bevilgningene skaper økt handlingsrom for de ulike rektorene i skolen.

- Politikerne har alltid hatt høye ambisjoner for Stavangerskolen. Derfor er det viktig at vi setter av nok midler slik at budsjettet står i forhold til ambisjonene. Skolen skal være en arena for å utjevne sosiale forskjeller, da må vi legge til rette for at alle får et godt tilbud, sier gruppeleder i Rødt i Stavanger, Sara Mauland.

-Høye ambisjoner for Stavangerskolen, sier Sara Mauland (rødt)

Ingen politiske føringer

Bjarne Kvadsheim (sp)

De 40 millionene som kommer ekstra til skolenes driftsramme hvert år framover har ingen politiske føringer knyttet til seg.

- Det er viktig at skolene selv kan prioritere hva midlene skal brukes til. Skolene vet best hvordan midlene kan brukes til for å gi hver enkelt elev en bedre skolehverdag, sier Bjarne Kvadsheim, gruppeleder i Senterpartiet.

Leder for utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV) er strålende fornøyd med enigheten mellom flertallspartiene i kommunestyret.

- Det har vært og er krevende for mange som jobber i skolen, fordi mange elever har store behov etter pandemien. I tillegg er det mange flyktninger som har kommet, som følge av invasjonen av Ukraina. Derfor er SV opptatt av å styrke skolenes budsjetter, sier Sakariassen.

Mer til skole, barnehage og idrett

Flertallspartiene Arbeiderpartiet, FP, MDG, Rødt, Sp og SV er enige om å gjøre følgende tilleggsbevilgninger siden formannskapets behandling basert på økte anslag forskatteinntekter i årene 2023-2026:

40 millioner kroner ekstra til skolerammen hvert år 2023-2026
5 millioner kroner ekstra til barnehagerammen hvert år 2023-2026 (Kommer i tillegg til tidligere politisk styrking på 18 millioner kroner årlig)
10 millioner kroner ekstra til innkjøp av lærebøker i skolen i 2023
10 millioner kroner ekstra til søknadspott for anlegg som bygges i regi av idrettslag (Dermed totalt 25 millioner kroner)