Slik gjorde Finnøy og Rennesøy det under de nasjonale prøvene.

Resultatene fra årets nasjonale prøver er klare.

Resultatet fra de nasjonale prøvene er klare. Bildet viser skolen på Finnøy.
Publisert:

Av Simen Ingemundsen

FINNØY-RENNESØY: Nå kan du sjekke hvordan elevene gjorde det ved din skole. De nasjonale prøvene for 2022 er laget etter den nye læreplanen Kunnskapsløfte 2020.

Elevene har både hatt prøver innen engelsk, lesing og regning. Det har blitt gjort en rekke funn under årets nasjonale prøver.

Blant annet presterer guttene på 5. trinn bedre enn jentene i regning og engelsk, mens jentene gjør det bedre i lesing. 

Gutter bedre i matte

Når det kommer til nasjonale prøver på ungdomstrinnet er det blitt gjort funn som at guttene presterer litt bedre enn jentene i regning, mens i lesing er det motsatt. I engelsk derimot presterer guttene og jentene mer jevnt. Rundt 86 prosent av elevene på 8. trinn deltok, mot 94 prosent året før.

Når det kommer til 5. trinn på Finnøy, deltok 32 elever på prøvene. I engelsk scoret elevene 48 poeng, i lesning scoret de 49 og i regning scoret elevene 47.

På landsbasis er denne scoren henholdsvis 50 i alle fag, og ser en på Stavanger er det mange poeng som skiller dem.

Ser en på 8. og 9. trinn på Finnøy og Rennesøy, deltok 126 elever totalt, der sistnevnte hadde 84 av deltakerne.

Hvis en først ser på Rennesøy, så scoret de 52 poeng på engelsk, 53 poeng på lesing og 54 poeng på regning.

Finnøy sine elever scoret 52 poeng på lesing og på regning scoret de 53 poeng

Ser en på landsbasis er scoren henholdsvis 50 poeng i alle fagene, mens i Stavanger ligger de ganske så jevnt med både Finnøy og Rennesøy.

Les mer om tallene fra de nasjonale prøvene her.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/?rapportsideKode=GSK_NP_Geo_Trinn5&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-210_-25_-12_28522)_KjoennID(-10)_SkoleAarID(20222023)_VisAntallRaderDeltatt(1)_VisDeltakelsestatusfordeling(0)_VisMaaltall(0)_VisMestringsnivaafordeling(0)&radsti=F

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/?rapportsideKode=GSK_NP_Geografisk&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-210_-25_-12_26853_28522)_KjoennID(-10)_SkoleAarID(20222023)_TrinnID(7)_VisAntallRaderDeltatt(1)_VisDeltakelsestatusfordeling(0)_VisMaaltall(0)_VisMestringsnivaafordeling(0)&radsti=F