Tysdag 19. september hadde Finnøy kommunedelsutval sitt siste møte i denne perioden. Då delte dei ut pengar til aktivitetar i regi av frivillige lag og organisasjonar.

Utvalet gjorde nokre justeringar i saksframlegget for å finne 6000 kroner til Finnøy musikkorps. Korpset søkte blant anna om pengar til dirigent, men det ligg utanfor tildelingskriteria, opplyste kommunedirektøren og føreslo å gje blankt avslag. Etter forslag frå utvalsleiar Birger Hetland fann kommunedelsutvalet 6000 kroner og dette vilkåret: «Denne støtten kan kun brukes til reparasjon av instrumenter som er i tråd med retningslinjene vi forholder oss til.»

Potten som var oppe til handsaming skal gå til aktivitetar for innbyggarane, men med særleg søkjelys på aktivitetar for born og unge, heiter det. Finnøy kommunedelsutval fekk i år 150.000 kroner å dele ut, som blei fordelt på ei søknadsrunde i vår og ei nå i haust.

Her er alle som søkte i haust og både dei som får og dei som ikkje får pengar etter møtet i kommunedelsutvalet:

SøkjarTiltakSøkt beløpInnstilt beløp
Hesby SoknOpen hall15 000 kr9 000 kr
Finnøy IdrettslagGrunnutstyr Friidrett20 000 kr9 000 kr
Finnøy SkyttarlagTreningssamling13 800 kr7 000 kr
Finnøy MusikkorpsDirigentløn20 000 kr6 000 kr
Sjernarøy Barnelag/Ragnhild FrøylandReise til juleforestilling, teater eller konserthus9 000 kr5 000 kr
Stavanger Turistforening - Turboklubben OmboLågterskel friluftstilbod på Ombo10 000 kr4 000 kr
Finnøy Og Talgje KFUK-KFUM SpeidararOpen friluftsdag15 000 kr4 000 kr
Finnøy PensjonistlagTrim ein gong i veka for eldre8 000 kr4 000 kr
Ka Skjer På FinnøyJulegrantenning20 000 kr4 000 kr
Finnøy BygdeungdomslagTevlingsdag5 000 kr4 000 kr
Finnøy Sau Og GeitOpne samlingar for landbruket10 000 kr3 000 kr
Finnøy HusflidslagVidareføra tradisjonar innan veving, snekring og dreiing15 000 kr2 500 kr
Sjernarøy SanitetsforeningMatlaging 5-7 klasse1 500 kr1 500 kr
Halsnøy GrendelagVedlikehald av tursti, merking og skilt8 000 kr0 kr
Nesagjerdet VelforeningOppgradering leikeplass20 000 kr0 kr
Sjernarøy GrendahusKommunale avgifter10 700 kr0 kr
Alx Productions Alexander Montgomery-AndersenViking-foredrag20 000 kr0 kr
Fogn EldresenterEltavle, oppvaskmaskin og frysar20 000 kr0 kr