Rennesøy skule stenges

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går dermed ut i streik.

  • Terese Torgersen og Per Thime/Randaberg24
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel
Rektor ved Rennesøy skule, Erik Nielsen.|Frode Småmo (t.h) og Hans Martin Stølen er to av 19 lærarar som har blitt teke ut i streik på Rennesøy skule.

RENNESØY-FINNØY:

– Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder Steffen Handal i en pressemelding,

KS kom ikke Unio kommune i møte på våre krav, og dermed var det ikke mulig å finne en løsning i meklingen.

Over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er dermed i streik fra og med i dag, torsdag 27. mai. Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner.

I Finnøy og Rennesøy blir disse tatt ut:

Finnøy legekontor: 1

Finnøy sjukeheim: 1

Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter: 2

Rennesøy skule: 18

Skolen blir stengt

På Rennesøy skule er 18 lærere tatt ut.

- Det store flertallet av lærerne ved vår skole er tatt ut i streiken, og vi vil ikke kunne gi et tilbud i de timene disse lærerne egentlig skulle hatt, skriver rektor Erik Nielsen ved Rennesøy skule på nettsiden deres.

- Skolen har ikke lov til å omfordele, omdisponere, sette inn ekstra vikarer, bytte om på timeplanene eller flytte de få lærerne som ikke er organiserte, så dermed blir det en skjevfordeling i antall timer de forskjellige klassene vil få i streikeperioden. Noen vil få mange timer, mens andre knapt vil få et tilbud i det hele tatt.

Ble ikke enige

Forhandlingsleder Handal forteller at lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og at avstanden mellom dem og KS var for stor.

– Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier han.

PS! LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Etter fem timers mekling på overtid ble det klart at KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene godtok forslaget fra Riksmekleren. Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra torsdag.