Munnbind-påbud på ferjer, hurtigbåtar og bussar

Frå og med i dag, 2. desember til og med 7. januar er det innført påbud om bruk av munnbind viss du ikkje kan halda nok avstand til andre på bussen, på båten eller i butikkar og kjøpesenter.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Munnbind var i bruk igjen på hurtigbåten torsdag morgon. Her er det reisande frå Fogn som kjem på båten.

STAVANGER:

Hos Kolumbus får Øyposten opplyst at munnbindpåbudet i kollektivtrafikken også gjeld på ferjene. Men det er ingen krav om at folk skal sitja i bilane under overfarten. Det er heller ikkje mulig så lenge MF "Fedjefjord" går i Finnøyruta, for det er ei lukka ferje kor det ikkje er lov til å sitja i bilane.,

Bakgrunnen for det nye smittetiltaket i kommunene på Nord-Jæren er den samla smittesituasjonen for luftvegssjukdommar og presset som er på sjukehuset, legevakter, helsetenester og skular i regionen.

«– Vi forsterker ett av de nasjonale koronatiltakene nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjoner. Vi på Nord-Jæren er i en annen situasjon enn tidligere, og vi må alle gjøre det vi kan for å begrense smittesmittespredningen. Tiltakene er også en påminnelse om at vi må være ekstra smittevernbevisste inn mot julehøytiden», seier ordførarane Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø på ein pressekonferanse i går.

Viss du har mistanke om at du sjølv eller andre kan vera smitta, kan du ta kontakt med innbyggarservice og få utlevert ein sjølvtest.

I går, onsdag blei det påvist 107 nye smittetilfelle i Stavanger, medan talet dagen før var 78.

På kommunen sine heimesider kan du fylga utviklinga. Kvar dag legg dei ut ein oversikt over talet på nye smittetilfelle