Vinteren har fram til no vore uvanleg mild. Nokre planter kan difor ikkje venta med blomstringa. Men det er vel ikkje vanleg at den vakre "Dag&Natt-blomen" ved årsskifte står i full blomst. Dette bildet er teke i sjøkanten i Nådesundet, hjå Rune Nåden Dyrstad og Dagrunn Nåden. "Dag&Natt-blomen" ser me til vanleg i blomst på øyane i Finnøy i månadsskifte april-mai.