200 innspel til arealdelen av kommuneplanen

Dei fleste innspela som gjeld arealendring kom frå Finnøy og Rennesøy.

Det er mange som ønskjer å vera med å forma kommunen gjennomm innspel til kommuneplanen.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

– Å få inn 200 forslag er uvanleg for sjølve Stavanger, men det er ikkje så uvanleg for mindre kommunar, kor det har vore enklare å få forslag om endra arealbruk inn i kommuneplanen. Til dømes slik det var i Finnøy og Rennesøy tidlegare, seier kommuneplanleggar Linda Christine Olsen.

Planforslaget var på hovudhøyring mellom 1. juli og 16. september 2022, og påtilleggshøyring fra 11. november til 6. januar i år.

No er arbeidet i gang med avklaringar av alle dei innkomne forslaga, og kva som bør endrast i kommuneplanen.

Ei politisk sak om høyringsinnspel og innsigelsar til planforslaget og delprosjekta blir behandla i utval for by- og sammfunnsplanlegging 9.februar og i kommunalutvalet 14.februar.

Innspela har komme frå statlege, regionale og lokale styresmakter, lokalt og regionalt næringsliv, lag og foreiningar og privatpersonar.

Målet er å legga ein samla plan fram til politisk sluttbehandling før sommarferien 2023.