Styret i Tomatfestivalen får ny tillit

Det blei attval over heile linja på styret i Tomatfestivalen under generalforsamlinga nyleg. Men det blir to nye varamedlemmer.

Arne Bergøy held fram som styreleiar for Tomatfestivalen.
Publisert:

FINNØY: Arne Bergøy blei attvald som styreleiar for festivalen, og med seg i styret frå han Jone Ullenes, nestleiar, og styremedlemmene Cathrine Selvaag, Bendik Heggelund, Jon Olav Runestad, Ottar Sandanger og Øyvind Gjedrem.

Det blei vald to nye varamedlemmer: Vivian Bøe Djønne, 1. varamedlem og Roar Nøkling Andersen, 2. varamedlem.

I fylgje årsmeldinga hadde Tomatfestivalen i fjor rekordomsetning på 1,5 millionar kroner. Festivalen gjekk med eit lite minus på 38.000 kroner.

Årets festival blir den 20. i rekkja, og det er eventbyrået Mango som skal arrangera festivalen som grå frå fredag 18. august til søndag 20. august. Søndag blir det Grieg-løp og konsert i Hesby kyrkje.

Ifølge koordinator for festivalen, Even Isachsen i Mango er arbeidet med årets festival i god gang.

-Eg tur me skal få til eit spennande program, og kanskje også nye innslag. Me har gode planar for årets festival, sa Isachsen under generalforsamlinga, kor han også ynskte nye sponsorar velkomne til å bidra.

Samarbeidet med TV Vest vil bli vidareført også under årets festival.

-Me har gode planar for komande festival, seier koordinator Even Isachsen. Her saman med June Mjølsnes Steinnes i Tomatfestivalen.
Publisert: