– Vi er veldig glade for at vår historie nå både er sikret og blir tilgjengelig for alle interesserte, sier leder Jorun Henriksen i Norges Bygdekvinnelag.

Riksarkivet inngår i Arkivverket som har gitt Norges Bygdekvinnelag prioritet innenfor landbruksområdet. Bygdekvinnenes arkiv er vurdert som nasjonalt viktig. Det dokumenterer viktige aktiviteter nasjonalt, regionalt og lokalt.

Viktig del av historien

– Vi har et spesielt ansvar for å bevare arkiver etter viktige nasjonale organisasjoner for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon, sier arkivar Per Kristian Ottersland i Arkivverket.

Han er knyttet til Arkivverkets samfunnsdokumentasjon innenfor mediekonvertering og mottak.

– For oss faller det naturlig og selvfølgelig at aktiviteten til Norges Bygdekvinnelag blir dokumentert og tatt vare på for ettertiden. I tillegg er kvinneorganisasjoner underrepresentert blant alle arkivene i landets bevaringsinstitusjoner, sier han.

Restaurering og flytting

I mai i år startet stiftelsen ASTA arbeidet med å pakke og flytte 100 års historie samlet på 50 hyllemeter arkivmateriale fra Norges Bygdekvinnelags kjeller til Riksarkivbygningen på Sognsvann i Oslo.

Oppgaven innebar også identifisering, strukturering, rensing og sanering.

– Materialet ble til slutt lagt i syrefri arkivemballasje før det ble levert til Riksarkivets magasiner. Der gis det evig liv til glede for fremtidige generasjoner, sier avdelingsleder Frode Reime i stiftelsen ASTA.

Avtale for fremtiden

1. desember i år ble avtalen mellom Arkivverket og Norges Bygdekvinnelag inngått. Denne innebærer i praksis at eiendomsretten til Norges Bygdekvinnelags arkiv er overført til Arkivverket.

Riksarkivet er en del av Arkivverket. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Tilgang til arkivet

Vi du ta et dypdykk i arkivet til Norges Bygdekvinnelag, kan du finne arkivet i Arkivportalen.

Den digitale Arkivkatalogen gir oversikt over alt som er fysisk lagret i Riksarkivet. Det er dokumenter som årsmeldinger, protokoller fra årsmøter, styrer og utvalg i lokallag, distriktslag og Norges Bygdekvinnelag, aksjoner og mye mer. Materialet dekker perioden fra 1930-tallet og frem til 2000-tallet.

For å få tilgang til selve innholdet i dokumentene må besøkende møte opp fysisk hos Riksarkivet på Sognsvann i Oslo. Gir du beskjed på forhånd om hva du ønsker å se gjennom, vil Riksarkivet hente opp dokumentene før du kommer for gjennomlesingen og eventuelt ta ut kopier og bilder fra arkivet.