Alle over 45 får tilbud om 3. vaksinedose

Vaksinetjenesten i Stavanger har nå lagt ut nok vaksinetimer til at alle over 45 år (inkludert skole- og barnehageansatte over 45) kan få dose 3 innen midten av januar.

Publisert: Publisert:
Vaksinesentert på Tjensvoll

STAVANGER: Aldersgruppen 45-64 år kan bestille time til tredje dose fra og med 14. desember. Denne aldersgruppen vil få en SMS med tilbud om å bestille dose 3.

Regjeringen har som mål at alle over 45 år skal få en oppfriskningsdose koronavaksine innen midten av januar. Dose 3 beskytter mot alvorlig sykdom og mot omikronvarianten.

Vaksinetjenesten øker kapasiteten til 1700 vaksinetimer hver dag. I tillegg er det drop in-vaksinering for de over 65 og de med alvorlig immunsvikt som skal ha dose 3, samt de som skal ha dose 1 og dose 2. Det er kun bestilling og ikke drop in for de som er mellom 45 og 64 år.

Hvis du er i den aldersgruppen og har fått time til dose 3 sent i januar eller i februar, kan du nå gå inn i Remin og flytte fram timen selv.

– Vi har god kapasitet i Forum Expo og ønsker at så mange som mulig over 45 år får satt dose 3 innen midten av januar, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Alle innbyggere over 45 år har fått SMS fra kommunen med tilbud om å bestille dose 3. Har du ikke fått SMS, sjekk om du er oppført med riktig informasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Skole- og barnehageansatte over 45 år som bor eller jobber i Stavanger kan bestille tid til vaksinering i remin på samme måte som de øvrige i aldersgruppen 45-64 år. Vaksineintervallet er nå redusert til fire og en halv måned.

Det er ikke drop in for de mellom 45-64 år.

Det må ha gått minst fem måneder mellom dose 2 og dose 3.

Hvis du er vaksinert med to doser og har hatt covid minst tre uker etter siste dose, skal du ikke ha tredje dose. Infeksjonen erstatter behovet for oppfriskningsdose, og du anses beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen.

Hvis du fikk covid mindre enn tre uker etter vaksinedose 2 skal du ha tredje dose. Infeksjonen regnes da ikke med.

Tredje vaksinedose for de over 65 år

Stavanger kommune tilbyr booster-/oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år i Forum Expo. Det må ha gått minst fem måneder fra dose 2 ble satt til vaksinering med dose 3.

Hvis du er vaksinert med to doser og har hatt covid minst tre uker etter siste dose skal du ikke ha tredje dose. Infeksjonen erstatter behovet for oppfriskningsdose, og du anses beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen.

Hvis du fikk covid mindre enn tre uker etter vaksinedose 2 skal du ha tredje dose. Infeksjonen regnes da ikke med.

Hjemmeboende eldre over 85 år og de som 65-84 år får tilbud om dose 3 i Forum Expo.

,Bestill på nett via

ReMin

. Det er også mulig å komme på drop in, men det kan bli kø. Du kan også ringe vaksinetjenesten på 51 50 71 12. NB!

Merk at på grunn av stor pågang kan ventetiden på telefon være lang. Dersom du ikke kommer igjennom - forsøk igjen, eller bruk nettbestillingen over.

Hvis du ikke klarer å komme deg til vaksinesenteret, kontakt fastlegen din som kan henvise til ambulant vaksineteam.

Vaksinesenteret er åpent kl. 08.30-15.00(stengt for drop in etter 14.30). Merk at det er stengt for pause 11.30-12.00.

I romjulen er vaksinesenteret åpent 09.30-16.30.

Du kan velge mellom Pfizer- og Moderna-vaksine. Det må gå minimum en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Tredje dose for de under 64 år med risiko

De som er mellom 18 og 64 år og har økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom på grunn av underliggende sykdommer/tilstander vil få tilbud om dose 3 fra og med 14. desember.

Ifølge FHI er følgende sykdommer/tilstander definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Tredje dose for de med immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har dårligere respons på vaksiner enn andre. Derfor tilbys de en tredje dose koronavaksine. Har du alvorlig svekket immunforsvar på grunn av kreftbehandling må du vente på beskjed fra sykehuset.

Se oversikt over grupper som skal ha en tredje dose koronavaksine fra FHI

Tilhører du gruppe 1 må du vente på beskjed fra sykehuset hvis du ikke kan dokumentere at du tilhører denne gruppen.

Tar du medisiner eller har tatt medisiner de siste 6 månedene som er nevnt i oversikten i lenken over, kan du ta 3. vaksinedose. Du må vise dokumentasjon i form av tablettpakke med navnet ditt på eller resept/e-resept/legemiddelliste i registeringen for vaksine.

Du kan ta dose 3 tidligst fire uker etter at du har tatt dose 2. Det kan godt gå lenger tid mellom dosene, men ikke kortere.

Hvis du er vaksinert med to doser og har hatt covid minst tre uker etter siste dose skal du ikke ha tredje dose. Infeksjonen erstatter behovet for oppfriskningsdose, og du anses beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen.

Hvis du fikk covid mindre enn tre uker etter vaksinedose 2 skal du ha tredje dose. Infeksjonen regnes da ikke med.

De som tar dose 3 på grunn av nedsatt immunforsvar må ha et intervall på fire uker mellom dose 2 og 3.  For alle andre er det fem måneder.

Begge mRna-vaksinene Pfizer og Spikewax (Moderna) kan benyttes.

Bestill time

Tredje dose for helsepersonell/private helseaktører

Helsepersonell med pasient-/brukerkontakt som enda ikke har fått dose 3 kan bestille tid i vaksinesenteret i Forum Expo. Det gjelder også private helseaktører.

Det er ikke drop in for helsepersonell/private helseaktører.

Det må ha gått fem måneder mellom dose 2 og dose 3.

Du booke tid i remin.

Vaksinering av 16- og 17-åringer

Første dose med vaksinering av 16-17-åringer i Stavanger er ferdig. Denne gruppen skal ha koronavaksine med 8-12 ukers mellomrom.,Skolene informerer om når det blir oppstart av vaksinering med dose 2.

Vaksinetilbudet går til alle som er født i 2004 og 2005 som går på videregående skole i Stavanger, uavhengig av hjemkommune. De som ikke går på skole og ønsker vaksine kan sende epost til vaksinetjenesten@stavanger.kommune.no så blir de kontaktet.

Unge som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan få vaksinen. Her finner du samtykkeskjema

De som kan bes registrere seg i ReMin før vaksinering. Det er også mulig å registrere seg før vaksinering på skolen.

Vaksinering av 12- og 15-åringer

12-15-åringer i Stavanger kommune som ikke har tatt koronavasine får nå tilbud om koronavaksine ved kommunens helsestasjoner. Årsaken er at vaksinedekningen er lav i denne gruppa. Det er drop in, ikke bestilling.

Tilbudet gis til de som har fylt 12 år etter oppgitt tidspunkt for vaksinering. Det holder ikke å være født i 2009.

Møt opp på den helsestasjonen som passer best.

Tirsdag 30/11 og onsdag 1/12 kl.16.00-18.00.

 • Hillevåg helsestasjon, Gartnerveien 15, 4 etasje. Følg skiltene til inngang "Kilden Helse" og opp i 4.etasje.
 • Hinna helsestasjon, Hinna Park - Jåttåvågveien 7, bygg E, 4.etasje. I samme bygg som Arena treningssenter, men inngangen til venstre.
 • Hundvåg helsestasjon, Hundvågveien 75.
 • Madla helsestasjon, Madlaparken, Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje.
 • Sentrum helsestasjon, Arkaden kjøpesenter, Klubbgata 5, Arkaden 4. etasje.
 • Tasta helsestasjon, Alti Tasta, Tastatunet 1-3, 4. etasje.

Tirsdag 30/11, 16.00-18.00.

 • Rennesøy helsestasjon, Seljebakken 4.

Onsdag 1/12, 16.00-18.00

 • Finnøy helsestasjon, Judabergveien 6

Denne yngste aldersgruppa får én vaksinedose av Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Den er godkjent ned til 12 år.

Vaksinen gis som én dose fordi unge mellom 12 og 25 har svært god effekt av en dose koronavaksine. Du som kan må gjerne registrere deg i ReMin før vaksinering. Informasjon om vaksinering av 12-15-åringer fra FHI

12-15-åringene kan komme alene, sammen med venner eller med foresatt. Alle må ha samtykke fra begge foresatte. Her finner du samtykkeskjema

Ta med ID med bilde til vaksinasjonen. Har ikke eleven ID med bilde må eleven ha en foresatt med som må vise ID med bilde.

Det skal være minst en ukes mellomrom mellom ulike vaksiner (i tilfelle eleven har tatt vaksine gjennom vaksinasjonsprogrammet).

Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom.