Jorunn Hefre Johnsen og Hans Martin Stølen har blitt tatt ut i streik.

RENNESØY:

- Det føles litt rart å skulle protestere mot en så fin arbeidsplass, men det er den overordnede arbeidsgiveren vi streiker mot, forklarer Hans Martin Stølen.,

Han sitter streikevakt sammen med lærer Jorunn Hefre Johansen utenfor skolen torsdag formiddag.

https://www.oyposten.no/2021/05/27/rennesoy-skule-stenges/

Ikke enige

Etter at Unio kommuner og KS ikke ble enige om lønnsforhandlinger natt til torsdag ble over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helsestasjoner og bibliotek tatt ut i streik torsdag. På Rennesøy og Finnøy er 22 tatt ut.

Ungdomsskolen på Rennesøy holder stengt så lenge streiken varer. På skolens nettside skriver rektor Erik Nielsen at siden flertallet har blitt tatt ut klarer de ikke å gi et tilbud i de timene lærerne skulle ha hatt.

- Skolen har ikke lov til å omfordele, omdisponere, sette inn ekstra vikarer, bytte om på timeplanene eller flytte de få lærerne som ikke er organiserte, så dermed blir det en skjevfordeling i antall timer de forskjellige klassene vil få i streikeperioden. Noen vil få mange timer, mens andre knapt vil få et tilbud i det hele tatt, skriver han.

Rektor Erik Nilesen, Rennesøy skule.

Digital undervisning

All undervisning i denne perioden vil være digitalt og det er obligatorisk å være med på dette. Elevene som har rett på spesialundervisning og som har lærere som ikke har blitt tatt ut vil få et tilbud i de timene de ellers ville ha fått spesialundervisning.

- Standpunkt i 10. (pluss mat&helse i 9. og valgfag på alle trinn), muntlig eksamen for 10., tentamen og karakterer på 8. og 9.trinn, kan påvirkes av streiken, avhengig av hvor langvarig den blir. Vi kommer tilbake til mer informasjon om dette når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, skriver Nielsen.

https://www.oyposten.no/2021/05/27/vaksineringa-gar-sin-gang-trass-i-streik/

Ikke alle er fagorganisert

Ifølge Stølen har de fire lærere som ikke er fagorganisert og disse underviser som normalt.

- De synes nok det er litt rart at vi streiker, men vi er gode kollegaer og venner hele gjengen.

Han har vært lærer på skolen siden 2003 og har flere ganger vurdert å bytte jobb på grunn av lav lønn.

- Jeg hadde tjent mye mer hvis jeg hadde gått over til privat sektor, men jeg trives så godt her, så jeg har derfor valgt å bli. Dette er en veldig fin arbeidsplass.

https://www.oyposten.no/2021/05/26/skolen-i-rennesoy-kan-bli-hardest-rammet-ved-en-eventuell-streik/

Stor streikevilje

Han forteller at mange lærere har flyktet til andre yrker fordi reallønnsveksten har stoppet opp for dem. Det har ført til at de har hatt rekrutteringsutfordringer.

- Det gjør at vi har en del ufaglærte i skolen. Nå er ikke denne skolen hardt rammet av dette, men vi har opplevd det vi også.

Frode Småmo (t.h.) og Hans Martin Stølen er to av 18 lærere som har blitt tatt ut i streik på Rennesøy skule.

Stølen forklarer at de streiker for å beholde kompetansen i skolen og fordi de har vært lønnstapere de siste seks årene sammenlignet med andre yrker med like lang utdanning.

- Streikeviljen er stor i fagforbundet vårt. Det er viktig å være med å bidra og støtte saken selv om vi heller kunne tenkt oss å undervise, sier han.

- Det er det vi liker å gjøre og vi savner selvfølgelig elevene våre, men det er viktig å være med på dette og kjempe for fremtidens elever.

https://www.oyposten.no/2021/04/29/slik-skal-framtida-for-sma-skular-i-oyane-avgjerast/

- Passer aldri

Ved siden av han sitter Jorunn Hefre Johnsen. Hun har arbeidet som lærer på Rennesøy skule siden 1983.

- Det passer aldri med en streik, men vi gjør det for laget. Jeg håper de skjønner at vi trenger en real lønnsøkning, sier hun.

Når streiken er over må elevene møte opp på skolen påfølgende dag. Ledelsen ber dem følge med på skolens hjemmeside og i media. Helsesykepleierne og skolens ledelser er ikke tatt ut og arbeider som normalt.