-Dette er ein stor tillitserklæring,og eg gler meg til å vera med å forma politikken i den nye storkommunen.Men det er nominasjonsmøte over nyttår som avgjer,seier Halleland til Øyposten.

Dermed kan det alt nå sjå ut til at Finnøy er sikra to plassar i det nye kommunestyret for Stavanger.Også sambygdingen og nabo,Nils Petter Flesjå, er nemleg kumulert på sikker plass på Høgre si liste til kommunevalet .KrF har i dag varaordføraren i Stavanger.