Vil bruka Stavangers overskudd på skattekutt

Høyre, Venstre, Krf, Frp og Pensjonistpartiet foreslår å bruka deler av Stavangers overskudd i fjor på 988 millionar på å fjerna eigedomsskatten på alle hus og hytter i kommunen.

Enige om å kutta skatten: Henrik Halleland (krf), Lei Arne Moi Nilsen (frp), Karl Sandvig (pp), Mette Vabl (v) og Sissel Knutsen Hegdal (h)
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

STAVANGER: Mindretals-partia skriv i ei felles pressemelding at deler av overskuddet skal gå til å fjerna eigedomsskatten i Stavanger.,

Dei fem partia vil leggja fram forslag om å fjerna skatten alt i år når rekneskapen for 2021 kjem til politisk behandling. Mindretalet har varsla at dei ville fjerna eigedomsavifta i løpet av fire år viss dei vinn valget i 2023, men det sterke økonomiske resultatet for fjoråret gjer at dei foreslår å fjerna det alt nå for alle hus og fritidseigedommar i kommunen.

Eigedomsskatten utgjer 270 millionar kroner i årlege inntekter for Stavanger.

I tillegg vil dei videra å bruka overskotet på oppgradering ute på skular og barnehagar, bufelleskap, omsorgsboligar, idrettsanlegg og målretta tiltak for familiar med låg inntekt.

Publisert: